Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Business Strategies

Projekt obejmuje określenie stanu wyjściowego oraz doradztwo przy opracowaniu modelu strategii rozwoju podmiotu leczniczego oraz jego wdrożenie.

Projekt obejmuje ocenę bieżącej kondycji finansowej podmiotu leczniczego odnoszącą się do jego rentowności, w tym z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży udzielanych świadczeń leczniczych w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem…

Projekt obejmuje doradztwo w zakresie ograniczenia ponoszonych kosztów operacyjnych oraz wprowadzenia do działalności podmiotu leczniczego na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych elementów budżetowania i controllingu finansowego.