Skip to content Skip to footer

Przedstawiamy następujące propozycje projektów, których ostateczny kształt zostanie w każdym przypadku uzgodniony z Naszym Klientem:

Przygotowanie koncepcji rozpoczęcia i funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Więcej
Analizę finansowa prowadzonej działalności leczniczej.
Więcej
Racjonalizacja kosztów ponoszonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Więcej
Audyt dokumentacji prowadzonej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Więcej
Analiza struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego.
Więcej
Rekrutacja współpracowników i pracowników podmiotu leczniczego.
Więcej
Szkolenia stacjonarne oraz on-line.
Więcej
Obsługa kontraktów zawartych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Więcej
Obsługa procesu udzielania świadczeń komercyjnych.
Więcej
Przygotowywanie strategii rozwoju podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Więcej
Monitorowanie postępowań konkursowych i programów ochrony zdrowia organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.
Więcej
Optymalizacja gospodarowania zasobami sprzętowymi i materiałowymi.
Więcej
Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
Więcej
Opieka senioralna. Tworzenie Domów Dziennej Opieki Medycznej oraz Klubów Seniora (możliwość współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego).
Więcej
Przygotowanie podmiotu leczniczego do zmiany właściciela.
Więcej
Doradztwo prawne.
Więcej