Skip to content Skip to footer

Rekrutacja współpracowników i pracowników podmiotu leczniczego

rekrutacje
Szczegóły oferty

Profesjonalne doradztwo

Projekt obejmuje doradztwo udzielaną podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w procesie naboru osób zarządzających i wykwalifikowanego personelu medycznego, ściśle według potrzeb podmiotu leczniczego określonych przyjętą strukturą organizacyjną oraz w związku ze strategią rozwoju. Ponadto projekt obejmuje dostosowanie poziomu zatrudnienia do wymagań określonych obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Pacjentów.
Kompleksowa oferta

Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić: