Skip to content Skip to footer

Obsługa kontraktów zawartych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą z Narodowym Funduszem Zdrowia

obsluga_kontraktow
Szczegóły oferty

Negocjacje z NFZ

Projekt obejmuje, przygotowanie ofert konkursowych, negocjacje z NFZ oraz bieżące doradztwo w zakresie rozliczania środków publicznych pozyskiwanych w ramach kontraktów zawartych z NFZ przez podmiot leczniczy. Ponadto projekt obejmuje właściwe oszacowanie realizowanych procedur medycznych przez podmiot leczniczy.
Kompleksowa oferta

Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić: