Skip to content Skip to footer

Analiza finansowa prowadzonej działalności leczniczej

analiza_finansowa
Szczegóły oferty

Ocena kondycji finansowej

Projekt obejmuje ocenę bieżącej kondycji finansowej podmiotu leczniczego odnoszącą się do jego rentowności, w tym z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży udzielanych świadczeń leczniczych w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz świadczeń udzielanych komercyjnie.
Kompleksowa oferta

Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić: