Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekt obejmuje doradztwo w zakresie ograniczenia ponoszonych kosztów operacyjnych oraz wprowadzenia do działalności podmiotu leczniczego na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych elementów budżetowania i controllingu finansowego.