Skip to content Skip to footer

Współpracownik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo, aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pomimo młodego wieku posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów leczniczych sektora publicznego i prywatnego. Przez blisko 10 lat wspólnik biorący udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem dużego podmiotu leczniczego. Uczestniczył w procesach tworzenia podmiotów leczniczych, budowania ich struktur organizacyjnych, w szczególności określenia celów i zadań przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych. Brał udział w przygotowywaniu dokumentacji formalno – prawnej w kontaktach podmiotów leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do jego zainteresowań zawodowych należą zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem prawa w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności funkcjonowania podmiotów leczniczych, zasad udzielenia świadczeń leczniczych a także dostępu i poprawy jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze. Posiadane zdolności organizacyjne oraz umiejętności komunikacyjne, połączone z wolą ciągłego rozwoju, pozwalają na sprawne i efektywne rozwiązywanie problemów prawnych i biznesowych powierzanych przez osoby zarządzające podmiotami leczniczymi.

Biografia

Mimo młodego wieku posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów leczniczych sektora publicznego i prywatnego. Przez 10 lat wspólnik Centrum Medyczne Rodzina s.c. w Płocku. Do jego zainteresowań zawodowych należy prawo w zakresie ochrony zdrowia, a także poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Jego zdolności organizacyjne oraz umiejętności komunikacyjne, połączone z chęcią ciągłego rozwoju, pozwalają na sprawne rozwiązywanie problemów prawnych i biznesowych.

Address: 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 294,

Formularz kontaktowy

    Oświadczam, iż akceptuję Politykę Prywatności strony.