Skip to content Skip to footer

Współwłaściciel Medical Project

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku MBA w Ochronie Zdrowia, Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Prawa Medycznego w Ochronie Zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Przez wiele lat była właścicielem i Dyrektorem Zarządzającym w dużym podmiocie leczniczym, udzielającym kompleksowych świadczeń zdrowotnych. Brała udział w audytach i negocjacjach zmierzających do zmiany właścicielskiej przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych. Przez ostatnie lata Kierownik ds. Sieci Placówek Medycznych w ogólnopolskiej firmie o charakterze korporacyjnym. W ramach swojej działalności zawodowej negocjowała, nadzorowała i zarządzała wykonywaniem kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia we wszystkich zakresach. Samodzielnie przygotowywała i realizowała projekty finansowane ze środków zewnętrznych (UE) – projekt DDOM. Opracowywała roczne cele i budżety podmiotów leczniczych, a także wdrażała standardy i metody mające na celu zapewnienie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Obecnie współpracuje z ogólnopolską firmą działającą na rynku usług medycznych biorąc udział w zarządzaniu placówkami medycznymi nie tylko w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ale również jednostek udzielającymi stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitalnych świadczeń zdrowotnych).

Wielostronne i różnorodne doświadczenie pozwalają na sprawne i efektywne zarządzanie zespołem wielozadaniowym oraz płynne kierowanie i koordynowanie działań przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w wymiarze realizacji zadań bieżących, ale również strategicznych. Wysokie kwalifikacje zawodowe, w szczególności umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne umożliwiają fachowe zarządzanie placówkami medycznymi oraz skuteczne i kompetentne doradztwo na rzecz podmiotów leczniczych w szerokim zakresie udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych.

Biografia

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Przez wiele lat była właścicielem i Dyrektorem Zarządzającym w Centrum Medyczne Rodzina s.c. w Płocku. Przez ostatnie lata Kierownik ds. Sieci Placówek Medycznych w Grupie NEUCA. W ramach swojej działalności zawodowej przygotowywała, zarządzała i nadzorowała zawieraniem kontraktów z NFZ we wszystkich zakresach, samodzielnie prowadziła negocjacje z NFZ, realizowała projekty unijne - projekt DDOM, opracowywała roczne cele i budżety, a także wdrażała standardy i metody mające na celu zmierzenie skuteczności działań przedsiębiorstwa.

Address: 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 294,

Formularz kontaktowy

    Oświadczam, iż akceptuję Politykę Prywatności strony.