Skip to content Skip to footer

Współwłaściciel Medical Project

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat wykonujący zawód radcy prawnego – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Blisko dwie kadencje Przewodniczący Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna.

Posiada długoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów leczniczych sektora publicznego i prywatnego. W wymienionym zakresie oprócz bieżącej obsługi prawnej opracowywał i nadzorował procesy zmierzające do utworzenia oraz przeprowadzenia zmian właścicielskich odnoszących się do przedsiębiorstw podmiotów leczniczych (m.in. połączenia, przekształcenia) w szczególności uczestniczył w audytach prawnych, opracowywał a następnie negocjował stosowne umowy i porozumienia. Po stronie podmiotów leczniczych doradzał przy zawieraniu kontraktów o udzielenie świadczeń leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych spraw o charakterze formalno – prawnym niezbędnych w kontaktach z NFZ. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem świadczeń leczniczych związanych z roszczeniami świadczeniobiorców kierowanych wobec podmiotów leczniczych, w tym na etapie postępowań sądowych.

Biografia

Od ponad 20 lat wykonujący zawód radcy prawnego – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Blisko dwie kadencje Przewodniczący Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna.

Address: 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 294,

Formularz kontaktowy

    Oświadczam, iż akceptuję Politykę Prywatności strony.