Skip to content Skip to footer

Współpracownik

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Ekonomii oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku zarządzanie logistyką i transportem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych w szczególności związanych z administracją, statystyką oraz rozliczaniem. W wymienionym zakresie dysponuje wiedzą i umiejętnościami w prowadzeniu rozliczeń należności wynikających z kontraktów zawartych przez podmioty lecznicze z Narodowym Funduszem Zdrowia. Posiada wiedzę i umiejętności w sprawnym i efektywnym korzystaniu z medycznych systemów informatycznych, w szczególności KS – PPS, SOMED, SERUM, które stanowią potrzebne w efektywnym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych wyposażenie techniczne. Na bieżąco pracuje z wykorzystaniem komunikatorów wdrożonych przez NFZ do informowania świadczeniodawców, takich jak SZOI i Portal świadczeniodawcy. Doradza i prowadzi szkolenia w zakresie użytkowanych przez podmioty lecznicze systemów informatycznych na rzecz osób zatrudnionych i z nimi współpracujących. W ramach swojej działalności zawodowej wielokrotnie brał udział po stronie podmiotów leczniczych w tworzeniu ofert konkursowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W wymienionym zakresie obsługuje również aplikacje Internetowy System Informacji NFZ – Ofertowanie oraz w szczególności aplikację konkursową NFZ – KO (moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a NFZ w zakresie obsługi ofert).

Biografia

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych w szczególności administracją oraz statystyką i rozliczaniem.

Address: 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 294,

Formularz kontaktowy

    Oświadczam, iż akceptuję Politykę Prywatności strony.