Skip to content Skip to footer

Współpracownik

Magister zdrowia publicznego i absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku MBA w Ochronie Zdrowia.

Od wielu lat zaangażowana zawodowo w koordynację projektów i badań z zakresu zdrowia publicznego. Specjalistka od zarządzania zasobami ludzkimi i audytów kadrowych. Zarządzała przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych o zróżnicowanym zakresie usług i rożnych modelach finansowania, od POZ, AOS, placówkami o profilu stomatologicznym, leczeniu niepłodności, aż̇ po szpitalnictwo. Jako członek zespołu projektowego wprowadzała na rynek nowatorskie usługi z zakresu medycyny żywienia oraz treningu funkcjonalnego.

W ramach swojej działalności zawodowej zajmowała się̨ zakupem, otwieraniem nowych podmiotów leczniczych, ich audytem, a także przystosowaniem już̇ istniejących do prowadzenia działalności zgodnie z wytycznymi ustawowymi. Zwolenniczka zarządzania przez jakość. Posiada doświadczenie w skutecznym wdrażaniu systemów zarzadzania jakością̨ (akredytacja CMJ, ISO), jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym ISO.

Propagatorka wprowadzania standardów jakościowych w zarządzanych przez nią̨ placówkach. Doświadczenie zdobyte na wszystkich szczeblach struktury zatrudnienia wykorzystuje do efektywnej działalności kontrolnej, dotyczącej w szczególności nadzoru nad obszarem obsługi pacjenta, przestrzeganiem jego praw, tworzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej oraz nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Od wielu lat jako dyrektor operacyjny/zarządzający, skutecznie godzi procesy budowania marki i jakości z kontrolą kosztów działalności.

Biografia

Od wielu lat jako dyrektor operacyjny/zarządzający, skutecznie godzi procesy budowania marki i jakości z kontrolą kosztów działalności.

Address: 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 294,

Formularz kontaktowy

    Oświadczam, iż akceptuję Politykę Prywatności strony.